Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel. 602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel.
602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, posiadali „Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”

Procedura badania

 • Dla Pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne Pracodawca wystawia „Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego”.
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę  (prosimy, aby Pracownik umawiając termin wizyty poinformował, że będzie wykonywał  badania sanitarno-epidemiologiczne).
 • W dniu wizyty  u lekarza Medycyny Pracy Pracownik zgłasza się z wypełnionym Wnioskiem o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego  oraz książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Lekarz na podstawie informacji zawartych we wniosku zleca niezbędne badania.
 • Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze orzeczenia. Jeden egzemplarz jest przesyłany do Pracodawcy listem poleconym.
 • Drugi egzemplarz orzeczenia wraz z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych Pracownik odbiera osobiście w recepcji, w którym badanie było wykonywane lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

  Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

  1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
  2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
  3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

  Pełne informacje dotyczące wykazu wyżej wymienionych prac oraz miejsc ich wykonywania  znajdują się we „Wniosku o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego”.

  Podstawa prawna:

  • Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 25, poz. 191 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.
  • Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 133, poz. 939 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
  • Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 132, poz. 928 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia na inne osoby.
  • Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  • Dziennik  Ustaw  z  2006  r.  Nr  171, poz. 1225 – Ustawa  z  dnia  25  sierpnia  2006  r. o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia.