Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel. 602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel.
602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe
 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia
 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. Uwzględnia się tu czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

Badanie wstępne – pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia

Czy wiesz, że pracownik nie zawsze musi wykonać badania wstępne? 

Badanie okresowe – pracodawca kieruje na nie: 

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

  Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) pamiętaj o:

  • Skierowaniu, które powinien zabrać ze sobą pracownik. Wzór skierowania dostępny poniżej

  Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu, dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy i ustala zakres badania. Zwróć uwagę, że zakres badań profilaktycznych jest inny w zależności od rodzaju badań (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).