Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel. 602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Logo witryny. Na pierwszym planie czerwone serce, w tle drzewo w całości koloru zielonego. Na prawo od drzewa słowo vita.

ul Średnia 12 Człuchów

Rejestracja pod nr tel.
602 799 736 lub +48 (59) 83 42 323

Świadczymy usługi w zakresie badań kandydatów na kierowców. Przyszły kierowca wykona wszystkie niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do tego typu badań specjalistycznych, które wydane zostały przez wojewodę pomorskiego.

 Nasza oferta przeznaczona jest dla:

 

  • kandydatów na kierowców i kierowców do kategorii: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T, C, D C+E, D+E,
  • mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy wynikające ze stanu zdrowia /wada wzroku, cukrzyca/.

 Na badania należy zabrać:

  • dowód tożsamości z numerem PESEL /dowód osobisty lub paszport/,
  • okulary w przypadku wady wzroku,
  • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego.